Επισκευές Υπολογιστών

Hardware

 • Επισκευή προβλημάτων
 • Αναβάθμιση του υπολογιστή

Software

 • Εγκατάσταση λειτουργικού (Windows, Linux)
 • Εγκατάσταση προγραμμάτων
 • Καθαρισμός από ιούς
 • Συντήρηση του λειτουργικού συστήματος

Επισκευές Laptop

Hardware

 • Αντικατάσταση σπασμένης οθόνης ή πληκτρολογίου
 • Αναβάθμιση του υπολογιστή

 Software

 • Εγκατάσταση λειτουργικού (Windows, Linux)
 • Εγκατάσταση προγραμμάτων
 • Καθαρισμός από ιούς
 • Συντήρηση του λειτουργικού συστήματος

Επισκευές προϊόντων Mac

Hardware

 • Επισκευή προβλημάτων
 • Αναβάθμιση του υπολογιστή

Software

 • Εγκατάσταση λειτουργικού (MacOS)
 • Εγκατάσταση προγραμμάτων
 • Συντήρηση του λειτουργικού συστήματος

Επισκευές Tablet

Hardware

 • Αντικατάσταση σπασμένης οθόνης
 • Αντικατάσταση σπασμένων-χαλασμένων εξαρτημάτων 

Software

 • Επανεγκατάσταση λειτουργικού (Hard Reset)
 • Εγκατάσταση προγραμμάτων
 • Συντήρηση του λειτουργικού συστήματος